Centrum BOZP a požární ochrana Zlín a Otrokovice

Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu


Školení a dokumentace BOZP a PO

Znalost BOZP v oblasti podnikání

V každém prostředí, byť Vám zcela známým, na Vás mohou číhat nástrahy, které, pokud je nebudete brát v potaz, či se budete chovat bez respektu k nim, Vám mohou způsobit i nenapravitelné škody, a to nejen hmotné. Do jisté míry je jedno, zda místo Vašeho pracoviště bude ryze kancelářské, nebo se bude jednat o výrobní halu. V obou případech musíte zajistit, aby Vašim zaměstnancům bylo zřejmé, tj. byli náležitě poučeni o všech rizicích, které je mohou potkat v souvislosti s výkonem jejich práce. Samozřejmě, míra odlišnosti prostředí pak bude mít vliv na konkrétní školení v BOZP. Co se týká zajištění odborného školení, pak se určitě obraťte na specialisty, kteří se v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pohybují již nějaký ten rok, a mohou Vám a Vašim zaměstnancům přinést nabídku nejen co se týká teorie, ale především praxe.

BOZP Zlín – bezpečnost práce

Co si představit pod bezpečností a ochranou zdraví při práci? Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ve zkratce BOZP je souhrnem opatření, které jsou stanovené legislativou a konkrétním zaměstnavatelem. Souhrn opatření není jen tak psaným slovem, který nemá žádnou váhu. Souhrn opatření si klade za cíl být účinnou prevencí vůči případnému ohrožení, poškození zdraví během pracovního procesu při současném chránění firemního majetku. Již z uvedeného je zřejmé, že, i kdybyste nakrásně našli určitý mustr zpracovaného BOZP, nebo jste si ho chtěli „vypůjčit“ od jiné firmy, jiného zaměstnavatele, tak Vám s největší pravděpodobností nemusí přinést požadovaný užitek, respektive cíl. Prostředí, ve kterém se pohybujete Vy, se může lišit od prostředí, ve kterém se pohybuje jiná firma.

Kontrola z inspektorátu práce

Krom toho, hovoříme zde o ochraně majetku a lidského zdraví. Pokud by došlo k havárii, úrazu, pak první, po čem by se pátralo, by bylo, zda byl zaměstnanec náležitě poučený, a zda daná směrnice pamatovala skutečně na všechna případná rizika. V případě, že by se přišlo na skutečnost, že něco bylo opomenuto, následky byste nesli Vy, jako zaměstnavatel, podnikatel.

Naše služby v oblasti BOZP

Jaké konkrétní služby můžete očekávat, obrátíte-li se na nás?

V prvé řadě Vám zajistíme vyhledání rizik a prevenci rizik, a to včetně vypracování zmiňované dokumentace BOZP a Po. Součástí našich služeb je také vypracování systému pro poskytnutí OOPP neboli osobních ochranných pracovních prostředků. Společně se dohodneme na realizaci školení Vašich zaměstnanců. Školení může být vstupní, ale také periodické v zákonných lhůtách. Zajistíme Vám provedení každoročních prověrek BOZP, kontrol pracovního prostředí i úrovně samotné bezpečnosti práce, přičemž všechny termíny hlídáme. Vyřešíme za Vás pracovní úrazy (např. povinné nahlášení). Můžeme se zaměřit také na oblast hygieny práce, existenci a správnost bezpečnostního značení aj.

Konkrétní výčet služeb Vám rádi poskytneme při konzultační schůzce, kterou si s Vámi rádi domluvíme.

Školení BOZP

provádí odborně způsobilé osoby, které zaměstnance seznámí s možnými riziky, proškolí je v poskytování první pomoci a mohou se také zaměřit na konkrétní pracovní činnosti, a to například na školení práce ve výškách či školení řidičů referentských vozidel.

Kontakt

BOZP Zlín

pobočka

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace